Fiwfans Event Homework

ประกาศกิจกรรมส่งการบ้านประจำเดือน สิงหาคม 2565
รางวัลสุดพิเศษจาก Fiwfans.com
- รางวัลคะแนนการบ้าน อันดับที่ 1 ได้รับเงินสดมูลค่า 2,500 บาท
- รางวัลคะแนนการบ้าน อันดับที่ 2 ได้รับเงินสดมูลค่า 2,000 บาท
- รางวัลคะแนนการบ้าน อันดับที่ 3 ได้รับเงินสดมูลค่า 1,500 บาท
- สุ่มแจกรางวัล สำหรับนักท่องเที่ยว อันดับ 4 - 25 ได้รับเงินสดมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 4 รางวัล
รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 10,000 บาท
เท่านั้นยังไม่พอ น้อง ๆ มีสิทธิ์ได้รับรางวัล EVENT STAR (ป้ายโพสต์ประกาศ) ขึ้นหน้าแรกฟรีทันที 3 วัน จำนวน 4 รางวัล ซึ่งเลือกโดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล

เกณฑ์การให้คะแนน
- คุณภาพของเนื้อหาการบ้าน พร้อมแนบรูปถ่ายคู่น้อง +1 คะแนน
- แนบรูปถ่ายคู่น้องและมีโลโก้ Fiwfans +1 คะแนน ดาวน์โหลดโลโก้ Fiwfans

กิจกรรมจะเริ่มนับคะแนน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 จนถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565
โดยจะทำการสุ่มรางวัลเพื่อประกาศผลและแจกรางวัล ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

*ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนการตัดสินของทีมงานถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ตารางคะแนน อันดับประจำเดือน สิงหาคม 2565

= ดาวสำเร็จการศึกษา
= คะแนนในระยะเวลากิจกรรม
ยังไม่มีการบ้านประจำเดือนนี้
ไปหาน้อง ๆ แล้วมาส่งการบ้านเป็นคนแรกเลย ลุยยย!